Za krštenje djeteta potrebno je:

  • FOTOKOPIJA IZVODA iz Matične knjige rođenih od djeteta (donijeti najmanje tjedan dan prije krštenja)
  • POTVRDU od kuma ili kume da može kumovati tj. da ima sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, prva pričest, sveta potvrda) i ako je vjenčan/a, da je crkveno vjenčan/a; osobe koje su razvedene i sklopile su novi civilni brak, ne mogu kumovati, kao ni osobe koje žive u vanbračnim zajednicama
  • ako roditelji nemaju mjesto prebivališta a području naše župe, potrebno je iz župe u kojoj imaju mjesto prebivališta, donijeti PISMENU SUGLASNOST za krštenje djeteta izvan župe stanovanja
  • na krštenje donijeti KRSNU SVIJEĆU I BIJELU HALJINICU
Ako se uz civilno ime djetetu želi dodjeliti i krsno ime – kod dogovora o krštenju treba to naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena jer i krsno ime se upisuje u Maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja svakog dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu i izvodu iz matične knjige jer je to jedino valjano za civilno – pravno područje i krsno ime može stvarati poteškoće.
Ako ste odlučili vaše dijete krstiti u našoj crkvi, za sve informacije obratiti se u župni ured.

Radno vrijeme župnog ureda od 1. rujna do 30. lipnja:

od 9:00 – 10.00 i od 17.00 – 18.00 sati

od 1. srpnja do 31. kolovoza:

iza večernje Svete Mise

Ured ne ureduje ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i blagdanima.

tel/fax: +385 1 3310 474

e-mail: zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr