Zajednice i udruge

Biblijsko molitvena zajednica


Teološkom analizom biblijskog teksta i njegovim smještanjem u odgovarajući kontekst vremena i okolnosti u kojima je nastao, voditelj nastoji ga približiti vjernicima. Nakon približavanja teksta Sv. pisma vjernicima i njegova razumijevanja, moguće je njegovo daljnje analiziranje. Uz teološko tumačenje, biblijsku skupinu oplemenjuju individualne interpretacije teksta.

Susreti svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 19:30.

Voditeljica: s. Veronika.

Ministranti


Ministrant je osoba koja pomaže svećeniku prilikom Euharistije. To je služba koja iziskuje savjesnost, urednost, poslušnost, molitvu prije i nakon svete mise i spremnost za činjenje dobra tijekom cijeloga dana jer ipak to je osoba koja služi pred samim Kristom i samoga Krista. Osim dužnosti ministriranja, svaki ministrant je dužan dolaziti na sastanke na kojima se ispravljaju eventualne pogreške, upisuju novi članovi, ispituje se što nije jasno, a na kraju se svi još dobro zabave uz slatkiše i igru.

Sastanci se održavaju subotom u 10,30 sati.

Voditelji ministranata: vlč. Marinko Golek, župni vikar i Matej Lacić, animator.

Molitvena zajednica mladih – Marijina/Molitvena ekipa mladih (MEM)


Susreti se održavaju srijedom u 20 sati.

Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu sv. Misa i klanjanje u župnoj crkvi sv. Petra.

Tribine za mlade – „Zvučnik“, 3-4 puta u pastoralnog godini.

„Nazaretska gupa“


Nazaretska grupa okuplja djecu prvog i drugog razreda osnovne škole. Jednom tjedno se sastaje i izmoli desetku krunice, pročita poučnu priču iz Biblije ili neke druge knjige te razgovaramo o njoj. Svako dijete zatim dobije jedan zadatak koji treba izvršiti tijekom tjedna, npr. ne svađaj se, pohvali mami jelo iako ti nije omiljeno, obraduj nekoga, redovito uči u školi, slušaj roditelje… Zatim se družimo uz igre i različite radionice i idemo na razna hodočašća i izlete. Jednom godišnje sastaje se sa svim nazaretskim skupinama iz Hrvatske gdje cijeli dan provodi u igri i druženju.

Susreti se održavaju subotom u 10 sati.

Voditeljica: prof. Kruna Čengić.

Molitvena zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“ (BAS)


Susreti četvrtkom nakon sv. Mise i klanjanja.

Voditelj: Ilija Nikolić, trajni đakon.

Marijino pohođenje


Susreti svake prve srijede u mjesecu prije sv. Mise u 18:00 sati.

Voditelj: Dragica Tosenberger.

Molitveni vijenac Kraljice obitelji (MVKO)


Nastao je 2000. godine iz potrebe povezivanja obitelji radi molitveno-duhovnog zajedništva i produbljivanja molitvenog života obitelji.

Susreti svakog dvanaestog u mjesecu prije večernje sv. Mise.

Voditelj: Nada Ružić i Đurđica Ubrekić.

Obiteljska zajednica


Župne zajednice obitelji (ŽZO) su mjesto susreta obitelji na lokalnoj, kapilarnoj, župnoj razini. Ovdje se stvaraju poznanstva i prijateljstva s ljudima na sličnim vjerskim temeljima, vrjednotama i pogledima na život. Te zajednice su otvorene za sve obitelji u župi i lokalnoj zajednici u zajedničkom traganju u bračnim, odgojnim i vjerskim pitanjima.

VIZIJA - Predstavlja svijet kakvim ga vidimo i kakvim ga želimo.

Katolička obitelj - hrvatska baština i budućnost.

MISIJA - Određuje ono što nam je činiti kao vjernicima, a posebno kao zajednicama obitelji koje djeluju u našim župama.

Radosno živjeti zajedništvo u Crkvi i društvu.

Svjedočiti kršćanski brak i obitelj.

Pružati uzajamnu potporu u suočavanju s izazovima suvremenog načina života.

SVRHA - Duhovnost, vjerska i stručna formacija, međusobno povezivanje, promicanje obiteljskih vrijednosti najbolje se ostvaruje u zajedništvu više obitelji.

ŽZO su izvorni laički apostolat i predvode ih bračni parovi.

Istovremeno, župnici mogu inicirati odnosno dati suglasnost za početak djelovanja zajednice u župi.

Prije svega, župnik (ili od njega deleigirani svećenik) je posebno prisutan kao duhovni voditelj ŽZO, ali i kao promicatelj rada i uključenja ostalih obitelji u zajednicu.

Tri stupa obiteljskih zajednica su molitva, formacija i druženje.

Termini održavanja Obiteljske zajednice 2017/2018.

02. 10. 2017. - Sakramenti i kumstva

06. 11. 2017. - Praznovjerja i poganski običaji i kako se boriti protiv njih

04. 12. 2017. - Tradicionalno poimanje muškarca i žene (koji su poslovi žene, a koji muškarca); Muž/otac - uporište bračne i obiteljske sreće i ljubavi

15. 01. 2018. - Božji plan za naš brak

05. 02. 2018. - Bolest u obitelji

05. 03. 2018. - Kršćanski odgoj/svjetovna škola – vjeronauk u školi

09. 04. 2018. - Ovisnik u obitelji

07. 05. 2018. - Prirodno planiranje obitelji (za mladež i mlade br.parove

04. 06. 2018. - Kako provoditi slobodno vrijeme u obitelji i kako pronaći vremena za Boga „Vrijeme za obitelj“ (Tema s Obiteljske ljetne škole 08/2017)

Ostala događanja kroz godinu:

Izlet i druženje (u listopadu i u travnju ili lipnju)

Hodoćašće – npr. M. Bistrica ili………. (svibanj)

11. 02. 2018. 2. nedjelja u veljači - SVJETSKI DAN BRAKA (posebno uključiti parove koji slave jubilarnu godišnjicu braka)

Euharistijska klanjanja – 2. četvrtak u mjesecu nakon večernje mise

Križni put u Korizmi

Susreti roditelja prvopričesnika – kateheza sa svjedočenjem ..BITI SURADNICI BOŽJI;

Liturgijska zajednica i čitači


Radionice čitanja i govorništva. Sastanci prema dogovoru.

Voditelj: Mijo Barišić.

Udruga „Stepinčeva oaza mira“


Organizira liturgijska slavlja o blagdanima bl. A. Stepinca te projekte „Kristove muke“ i „Živih jaslica“.

Predsjednik: Ilija Nikolić.