Zajednice i udruge

Biblijsko molitvena zajednica


Teološkom analizom biblijskog teksta i njegovim smještanjem u odgovarajući kontekst vremena i okolnosti u kojima je nastao, voditelj nastoji ga približiti vjernicima. Nakon približavanja teksta Sv. pisma vjernicima i njegova razumijevanja, moguće je njegovo daljnje analiziranje. Uz teološko tumačenje, biblijsku skupinu oplemenjuju individualne interpretacije teksta.

Susreti svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 19:30.

Voditeljica: s. Veronika.

Ministranti


Ministrant je osoba koja pomaže svećeniku prilikom Euharistije. To je služba koja iziskuje savjesnost, urednost, poslušnost, molitvu prije i nakon svete mise i spremnost za činjenje dobra tijekom cijeloga dana jer ipak to je osoba koja služi pred samim Kristom i samoga Krista. Osim dužnosti ministriranja, svaki ministrant je dužan dolaziti na sastanke na kojima se ispravljaju eventualne pogreške, upisuju novi članovi, ispituje se što nije jasno, a na kraju se svi još dobro zabave uz slatkiše i igru.

Sastanci se održavaju subotom u 10,30 sati.

Voditelji ministranata: vlč. Marinko Golek, župni vikar i Matej Lacić, animator.

Molitvena zajednica mladih – Marijina/Molitvena ekipa mladih (MEM)


Susreti se održavaju srijedom u 20 sati.

Svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu sv. Misa i klanjanje u župnoj crkvi sv. Petra.

Tribine za mlade – „Zvučnik“, 3-4 puta u pastoralnog godini.

„Nazaretska gupa“


Nazaretska grupa okuplja djecu prvog i drugog razreda osnovne škole. Jednom tjedno se sastaje i izmoli desetku krunice, pročita poučnu priču iz Biblije ili neke druge knjige te razgovaramo o njoj. Svako dijete zatim dobije jedan zadatak koji treba izvršiti tijekom tjedna, npr. ne svađaj se, pohvali mami jelo iako ti nije omiljeno, obraduj nekoga, redovito uči u školi, slušaj roditelje… Zatim se družimo uz igre i različite radionice i idemo na razna hodočašća i izlete. Jednom godišnje sastaje se sa svim nazaretskim skupinama iz Hrvatske gdje cijeli dan provodi u igri i druženju.

Susreti se održavaju subotom u 10 sati.

Voditeljica: prof. Kruna Čengić.

Molitvena zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“ (BAS)


Susreti četvrtkom nakon sv. Mise i klanjanja.

Voditelj: Ilija Nikolić, trajni đakon.

Marijino pohođenje


Susreti svake prve srijede u mjesecu prije sv. Mise u 18:00 sati.

Voditelj: Dragica Tosenberger.

Molitveni vijenac Kraljice obitelji (MVKO)


Nastao je 2000. godine iz potrebe povezivanja obitelji radi molitveno-duhovnog zajedništva i produbljivanja molitvenog života obitelji.

Susreti svakog dvanaestog u mjesecu prije večernje sv. Mise.

Voditelj: Nada Ružić i Đurđica Ubrekić.

Obiteljska zajednica


Župne zajednice obitelji (ŽZO) su mjesto susreta obitelji na lokalnoj, kapilarnoj, župnoj razini. Ovdje se stvaraju poznanstva i prijateljstva s ljudima na sličnim vjerskim temeljima, vrjednotama i pogledima na život. Te zajednice su otvorene za sve obitelji u župi i lokalnoj zajednici u zajedničkom traganju u bračnim, odgojnim i vjerskim pitanjima.

VIZIJA - Predstavlja svijet kakvim ga vidimo i kakvim ga želimo.

Katolička obitelj - hrvatska baština i budućnost.

MISIJA - Određuje ono što nam je činiti kao vjernicima, a posebno kao zajednicama obitelji koje djeluju u našim župama.

Radosno živjeti zajedništvo u Crkvi i društvu.

Svjedočiti kršćanski brak i obitelj.

Pružati uzajamnu potporu u suočavanju s izazovima suvremenog načina života.

SVRHA - Duhovnost, vjerska i stručna formacija, međusobno povezivanje, promicanje obiteljskih vrijednosti najbolje se ostvaruje u zajedništvu više obitelji.

ŽZO su izvorni laički apostolat i predvode ih bračni parovi.

Istovremeno, župnici mogu inicirati odnosno dati suglasnost za početak djelovanja zajednice u župi.

Prije svega, župnik (ili od njega deleigirani svećenik) je posebno prisutan kao duhovni voditelj ŽZO, ali i kao promicatelj rada i uključenja ostalih obitelji u zajednicu.

Tri stupa obiteljskih zajednica su molitva, formacija i druženje.

Termini održavanja Obiteljske zajednice 2018/2019.

03.12.2018. - Svećenik u obitelji svojoj Crkvi

07.01.2019. - Suočavanje i rješavanje konflikata u braku

04.02.2019. - Otac u obitelji – gost predavač

10.02.2019. - Obilježavamo svjetski dan na nedjeljnoj sv. Misi u 10.30 sati

04.03.2019. - Obitelj danas -- dr. Ilija Čabraja

01.04.2019. - Kupiti ili otkupiti dijete: odgoj u svijetu konzumerizma - prof.dr.sc. Ivan Bodrožić

06.05.2019. - Sv. Josip , uzor i zaštitnik obitelji - vlč. Damir Ocvirk

03.06.2019. - Kako obitelj svojim primjerom može oblikovati društvo, a ne da društvo oblikuje obitelj - vlč. Boris Jozić, povjerenik za laike vjernike pri Zagrebačkoj Nadbiskupiji

Dodatne aktivnosti kroz godinu:

Svakog drugog četvrtka u mjesecu animiramo klanjanje pred Presvetim

Za vrijeme Korizme animiranje Križnog puta

Posjet obiteljskoj zajednici iz druge župe

Pozivanje raznih gostiju koji bi obradili navedene teme ili predstavili neku svoju temu

Zahvalno hodočašće ( krajem svibnja ili početkom lipnja 2019.)

Liturgijska zajednica i čitači


Radionice čitanja i govorništva. Sastanci prema dogovoru.

Voditelj: Mijo Barišić.

Udruga „Stepinčeva oaza mira“


Organizira liturgijska slavlja o blagdanima bl. A. Stepinca te projekte „Kristove muke“ i „Živih jaslica“.

Predsjednik: Ilija Nikolić.