Župni Caritas je pastoralno tijelo naše Župe. On je organizirana kršćanska ljubav svih župljana. Zadaća mu je objediniti dobročinstva župljana i pomoći da naša vjera bude ljubavlju djelotvorna. Zbog velikog broja korisnika Župa treba dobro organizirani Caritas u posebnom prostoru.

Volonteri u Župnom caritasu su inicijatori i pokretači svih karitativnih akcija, oni potiču svu župnu zajednicu da sudjeluje u karitativnim akcijama, da brinu za svoje potrebnike. Redovito dijele hranu i odjeću korisnicima koji su u obnovljenoj kartoteci registrirani kao župljani te po mogućnosti i onima izvan Župe.

Druge nedjelje u mjesecu u crkvi prikupljamo priloge za potrebe Caritasa.

Voditelj: Ljubica Poleščak.