Blagoslov jela na Uskrs

UVODNI OBREDI

Kad se obitelj skupi oko obiteljskog stola, zgodno je slavlje započeti uskrsnom pjesmom (npr. br. 205, 213, 220, 553-560 iz pjesmarice „Pjevajte Gospodu pjesmu novu”). Na stolu se može pripremiti križ i upaljena svijeća.

Nakon pjevanja, slavitelj rekne:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi se znamenuju i odgovore:

Amen.

Zatim slavitelj pozdravi nazočne:

Uskrsli Gospodin, koga su učeni prepoznali u lomljenju kruha, prisutan je sada i u našoj obitelji „jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima”.

Tada slavitelj ovim ili sličnim riječima pripravi nazočne članove obitelji za blagoslovno slavlje:

Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok za ovim našim obiteljskim stolom podsjeća i poziva na gozbu Tijela i Krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina. Pošto smo po svetim sakramentima krštenja, potvrde i euharistije s Kristom uskrsnuli na novi život, neka nam blagoslov ove hrane bude znak te novine: da u blagovanju te blagoslovljene hrane i u zajedništvu obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi.

ČITANJE RIJEČI BOŽJE

Zatim netko od članova obitelji čita odlomak Svetoga pisma.
Iz Evanđelja po Luki                                                                                  Lk 24, 13.15.27-32

I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima.

Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: „Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!” I uniđe da ostane s njima.

Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: „Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?” U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima.

Oni im rekoše: „Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!” Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

Kao odgovor na Božju riječ može se izmoliti ili otpjevati Ps 23 (22).

Umjesto psalma može se uzeti i druga prikladna pjesma.

Ant. Gospodin je pastir moj!

Gospodin je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

– – – – – – – –

Pa da mi je i dolinom smrti proći,

zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.

Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

– – – – – – – –

Trpezu preda mnom prostireš

na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš,

čaša se moja prelijeva.

– – – – – – – –

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga.

U Gospodnjem ću domu prebivati

kroz dane mnoge.

– – – – – – – –

PROŠNJE

Prije blagoslovne molitve može se obaviti sveopća molitva. Pojedine molitvene zazive mogu čitati članovi obitelji.

Slaveći spomen smrti i uskrsnuća Kristova, pomolit ćemo se Bogu Ocu svemogućemu da ovaj Vazam bude na spasenje nama i svemu svijetu. Na molitvene zazive odgovarat ćemo:

Gospodine, usliši nas!

Bože, ti si nas po smrti i uskrsnuću Kristovu otkupio i sabrao u svoju Crkvu, daj da sve obitelji u našoj župi i cijelom svijetu žive kao jedna obitelj u tvojoj ljubavi i slozi, molimo te.

Ti si nas po otajstvima krštenja, potvrde i euharistije uskrisio zajedno s Kristom: ne dopusti da nas nadvlada grijeh i sile smrti, molimo te.

Ti nas slavljem Vazma svake godine obnavljaš u milosti posinjenja: daj da cijele godine živimo kao novi ljudi, molimo te.

Ti nas darivaš hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada te hrane, molimo te.

Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne: daj da i mi rado dijelimo svoj kruh s potrebnima, molimo te.

Potom svi prisutni izmole molitvu Gospodnju:

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje,

dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nam duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim;

i ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od zla.

 

BLAGOSLOVNA MOLITVA

Tada slavitelj izreče blagoslovnu molitvu:

Svemogući Bože, ti si htio da učenici u Emausu

prepoznaju Krista uskrsloga u lomljenju kruha.

Izlij obilje svoga blagoslova na ovu hranu (i piće)

da i mi koji je (ga) blagujemo

danas i svakoga dana našega života

s vjerom susrećemo tvoga uskrsloga Sina,

od njega primamo kruh života

te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća.

Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

R Amen.

Na završetku blagoslova, slavitelj, znamenujući se znakom križa, govori:

Blagoslovio nas svemogući Bog,

sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. R Amen.