Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu

Hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu

Dragi mladi župljani župe sv. Petra ap., i ove godine mladi naše Zagrebačke nadbiskupije hodočaste u Mariju Bistricu.

Prijaviti se možete u župnom uredu i u sakristiji nakon sv. mise.

 

PROGRAM OVOGODIŠNJEG HODOČAŠĆA

Subota, 10. rujna

7.20 sati — polazak hodočasničkog vlaka prema Konjščini (vlak će oko 8.00 sati biti u Zaprešiću jer staje na postajama u Vrapču i Gajnicama)

9.00 sati — hodočasnici iz Konjščine kreću prema Mariji Bistrici

(po dolasku u Mariju Bistricu, sveta misa u bazilici Majke Božje Bistričke, a nakon mise smještaj u šator i školu te vrijeme za odmor i ručak)

14.30 sati — početak programa u šatoru

Kateheza — vlč. Zoran Grgić, povjerenik za mlade Bjelovarsko- križevačke biskupije

Svjedočanstvo — paraolimpijac Pavao Jozić

18.30 sati — doček hodočasnika grada Zagreba

20.00 sati — Služba svjetla

21.30 sati — glazbeni program u šatoru

22.30 sati — početak cjelonoćnog klanjanja u bazilici

Nedjelja, 11. rujna

9.00 sati — Križni put

11.00 sati — euharistijsko slavłje s hodočasnicima iz Zagreba

14.00 sati — polazak prema Zlatar Bistrici

16.15 sati — polazak hodočasničkog vlaka prema Zagrebu

 

PRILOG ZA ORGANIZACIJU HODOČAŠĆA: 50 kn po osobi (40 kn majica i 10 kuna za fond „Mladi za mlade“)

STVARI ZA NOĆENJE bit će mladima naše župe dostavljene u subotu, 10. rujna, u večernjim satima. Iste je u petak nakon večernje sv. mise (oko 19.30 sati) potrebno predati župnom vikaru Vatroslavu.