Galerija

Crkva sv. Ivana Krstitelja
Fotografije ustupila Gordana Sermek. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje,distribuiranje, davanje na korištenje i javno izvođenje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe. Sva prava fotografa su pridržana.
Crkva sv. Ivana Krstitelja <p><span style="font-family: georgia, palatino, serif; font-size: 10pt;">Fotografije ustupila <strong>Gordana Sermek</strong>. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje,distribuiranje, davanje na korištenje i javno izvođenje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe. Sva prava fotografa su pridržana.</span></p>