Crkva sv. Ivana Krstitelja
Fotografije ustupila Gordana Sermek. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje,distribuiranje, davanje na korištenje i javno izvođenje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe. Sva prava fotografa su pridržana.
Crkva sv. Ivana Krstitelja

Fotografije ustupila Gordana Sermek. Zabranjeno je svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje,distribuiranje, davanje na korištenje i javno izvođenje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe. Sva prava fotografa su pridržana.