Uprizorenje Kristove muke – 25. 3. u 19.00 sati

Uprizorenje Kristove muke – 25. 3. u 19.00 sati