Ljetni raspored sv. Misa i misnih nakana

Od 1. srpnja do 31. kolovoza prelazimo na ljetni raspored svetih Misa u našoj župi. Svete Mise tijekom tjedna su samo navečer u 19.00 sati u crkvi sv. Ivana Krstitelja. Župni ured radi od utorka do petka nakon večernje svete Mise (19.30-20.00 sati).

Nedjeljom su tri svete Mise:
7.30, 9.00 i 19.00 sati (u crkvi sv. Ivana Krstitelja).

Pregledajte ljetni raspored Misa