Djecu treba učiti ne potrošačkom mentalitetu, nego odricanju i vrijednosti žrtve

Djecu treba učiti ne potrošačkom mentalitetu, nego odricanju i vrijednosti žrtve

Prof. Ivan Bodrožić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje “Kupiti ili otkupiti dijete – odgoj u svijetu konsumizma” u ponedjeljak 8. travnja u župi sv. Petra apostola u Zaprešiću.

Pozdravnu riječ dobrodošlice prof. Bodrožiću uputio je župni vikar Marinko Golek kao i obiteljskoj zajednici koja je sudjelovala u pripremi susreta.

Prof. Bodrožić protumačio je što je to društvo konsumizma, ili bolje rečeno konsumerizma, kako bi se mogao nazvati suvremeni konsumizam koji se nametnuo u svom grubom obliku. Danas se mnogi odnosi grade na kupovini i prodaji, i onoga što treba i što ne treba. Ljudi teško razlučuju bitno od nebitnoga, te sve više padaju pod utjecaj onoga što im društvo nudi, pa čak i nameće, te i ne htijući prihvaćaju konsumistički mentalitet koji ih pretvara isključivo u potrošače i kupce roba, pojasnio je.

Predavač je istaknuo kako su ljudi danas navikli ‘bez muke’ doći do onoga što žele, samo je dovoljno imati novca. Žive u uvjerenju da se sve može kupiti, te mnogi jedino oko čega skrbe je zaraditi dovoljno novca. Ovakav mentalitet se potom preslikava i na obitelji i obiteljske odnose gdje se počesto zaboravlja ona temeljna istine, a to je da se najvažnije stvari u životu ne mogu kupiti, već se jednostavno daruju kao dar.

Prof. Bodrožić naglasio je kako je obitelj posebno mjesto darivanja, a obiteljski odnosi nisu utemeljeni na kupovanju, već na darivanju. Stoga se upravo u obitelji svjedoči da se ne mogu kupiti karakter, odgoj, ljubav, zajedništvo, vjernost, duhovnost. Ne može se kupiti ni prijateljstvo, ni istina, ni krepost ni ćudoređe. Zato se i događa da oni koji ne detektiraju pogubnost konsumističkog mentaliteta dopuštaju da im on konzumira, potroši duše i pretvori ih u potrošnu robu. A najveća tragedija je ako se takav mentalitet uvuče u obiteljske odnose, te dovede do toga da se u obitelji počne razmišljati isključivo tržišno, umjesto nadahnuto polazeći od vrednota i kreposti kojima Bog uči, rekao je dr. Bodrožić.

Posebno je upozorio kako u odgoju djece roditelji zanemare svoju odgojnu ulogu i potrebu prisutnosti i svjedočenja vjere, te da potom to pokušaju nadomjestiti kupovanjem stvari. Zaboravljaju da stvari ne mogu zamijeniti njih, njihovu blizinu, vrijeme, ljubav, karakter, požrtvovnost. Štoviše, hrpa stvari samo može loše utjecati na odgoj i izgradnju djece, koja potom i sama znaju iskorištavati takvu situaciju da od roditelja izvuku određene probitke. Rezultat u svemu tome je poguban, jer se stvara naraštaj razmažene djece i materijalizmom zatrovanih duša, ali isto tako pokazuje neizgrađenu svijest roditelja o pravoj odgovornosti za vlastitu djecu.

Istaknuo je da su kršćanski roditelji pozvani oduprijeti se konsumističkom mentalitetu koji ih navodi da vlastitu djecu kupuju i potkupljuju, umjesto da se snagom vjere opredijele otkupljivati ih. A to znači žrtvovati se za njih, svjedočiti im vjeru i prenositi je, oslobađati ih od grijeha i učiti ih da se bore protiv grijeha i njegova zavođenja, strasti i sladunjava života.

Predavač je pojasnio da otkupljivati znači učiti ih ne konsumizmu, potrošačkom mentalitetu koji ih troši, već odricanju i vrijednosti žrtve u životu koja jedina izgrađuje cjelovitu osobnost. To nadasve znači učiti ih neprocjenjivoj ljepoti i snazi križa Gospodinova po kojem smo i sami otkupljeni i s Bogom izmireni, rekao je dr. Bodrožić.

Ilija Nikolić