Za kandidate za primanje sakramenta Sv. Pričesti


Kateheze se održavaju subotom u dvorani Pastoralnog centra, pokraj crkve sv. Ivana Krstitelja u Zaprešiću za:

 • učenike i učenice 3. A razreda u 9.00 sati
 • učenike i učenice 3. B razreda u 10.00 sati
 • učenike i učenice 3. C razreda u 11.00 sati
 • učenike i učenice 3. D razreda u 12.00 sati
 • učenike i učenice 3. E razreda u 13.00 sati

Za kandidate za primanje sakramenta Sv. Potvrde 2023/2024.

Kateheze se održavaju u dvorani Pastoralnog centra, pokraj crkve sv. Ivana Krstitelja u Zaprešiću.

Kada su učenici i učenice na nastavi poslijepodne:

Kateheze se održavaju prema sljedećem rasporedu:

 • 8. A – srijeda, 10.00 sati
 • 8. B – srijeda, 11.00 sati
 • 8. C – četvrtak, 10.00 sati
 • 8. D – četvrtak, 11.00 sati
 • 8. E – petak, 10.00 sati
Kada su učenici i učenice na nastavi prijepodne:

Kateheze se održavaju prema sljedećem rasporedu:

 • 8. A – srijeda, 15.00 sati
 • 8. B – srijeda, 16.00 sati
 • 8. C – četvrtak, 15.00 sati
 • 8. D – četvrtak, 16.00 sati
 • 8. E – petak, 15.00 sati

Učenici O.Š. Ljudevit Gaj priključuju se župnoj katehezi u terminu kada im odgovara.

Ako krizmanik/ca ne može pohađati župnu katehezu sa svojim razredom dužan/na je priključiti se nekom drugom razredu.

Za mlade


Svake druge nedjelje u mjesecu u 20.00 sati u dvorani Pastoralnog centra.

Katekumeni


Katekumeni, odrasli pripravnici za sakramente kršćanske inicijacije, prijavljuju se u program tijekom rujna i listopada. Slavlje kršćanske inicijacije odvija se unutar Vazmenog bdijenja.

Kateheze se održavaju po dogovoru u dvorani Pastoralnog centra.