Biblijsko molitvena zajednica


Teološkom analizom biblijskog teksta i njegovim smještanjem u odgovarajući kontekst vremena i okolnosti u kojima je nastao, voditelj nastoji ga približiti vjernicima. Nakon približavanja teksta Sv. pisma vjernicima i njegova razumijevanja, moguće je njegovo daljnje analiziranje. Uz teološko tumačenje, biblijsku skupinu oplemenjuju individualne interpretacije teksta.

Susreti svakog drugog ponedjeljka u mjesecu u 19:30.

Voditeljica: s. Veronika.

Ministranti


Ministrant je osoba koja pomaže svećeniku prilikom Euharistije. To je služba koja iziskuje savjesnost, urednost, poslušnost, molitvu prije i nakon svete mise i spremnost za činjenje dobra tijekom cijeloga dana jer ipak to je osoba koja služi pred samim Kristom i samoga Krista. Osim dužnosti ministriranja, svaki ministrant je dužan dolaziti na sastanke na kojima se ispravljaju eventualne pogreške, upisuju novi članovi, ispituje se što nije jasno, a na kraju se svi još dobro zabave uz slatkiše i igru.

Sastanci se održavaju subotom u 10,30 sati.

Voditelji ministranata: Krunoslav Kolar, župni vikar, Marko Švajcer te Mislav Horvat.

„Nazaretska gupa“


Nazaretska grupa okuplja djecu prvog i drugog razreda osnovne škole. Jednom tjedno se sastaje i izmoli desetku krunice, pročita poučnu priču iz Biblije ili neke druge knjige te razgovaramo o njoj. Svako dijete zatim dobije jedan zadatak koji treba izvršiti tijekom tjedna, npr. ne svađaj se, pohvali mami jelo iako ti nije omiljeno, obraduj nekoga, redovito uči u školi, slušaj roditelje… Zatim se družimo uz igre i različite radionice i idemo na razna hodočašća i izlete. Jednom godišnje sastaje se sa svim nazaretskim skupinama iz Hrvatske gdje cijeli dan provodi u igri i druženju.

Susreti se održavaju subotom u 10 sati.

Voditeljica: prof. Kruna Čengić.

Molitvena zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“ (BAS)


Susreti četvrtkom nakon sv. Mise i klanjanja.

Voditelj: Ilija Nikolić, trajni đakon.

Marijino pohođenje


Susreti svake prve srijede u mjesecu prije sv. Mise u 18:00 sati.

Voditelj: Dragica Tosenberger.

Molitveni vijenac Kraljice obitelji (MVKO)


Nastao je 2000. godine iz potrebe povezivanja obitelji radi molitveno-duhovnog zajedništva i produbljivanja molitvenog života obitelji.

Susreti svakog dvanaestog u mjesecu prije večernje sv. Mise.

Voditelj: Nada Ružić i Đurđica Ubrekić.

Obiteljska zajednica


Župne zajednice obitelji (ŽZO) su mjesto susreta obitelji na lokalnoj, kapilarnoj, župnoj razini. Ovdje se stvaraju poznanstva i prijateljstva s ljudima na sličnim vjerskim temeljima, vrjednotama i pogledima na život. Te zajednice su otvorene za sve obitelji u župi i lokalnoj zajednici u zajedničkom traganju u bračnim, odgojnim i vjerskim pitanjima.

VIZIJA - Predstavlja svijet kakvim ga vidimo i kakvim ga želimo.

Katolička obitelj - hrvatska baština i budućnost.

MISIJA - Određuje ono što nam je činiti kao vjernicima, a posebno kao zajednicama obitelji koje djeluju u našim župama.

Radosno živjeti zajedništvo u Crkvi i društvu.

Svjedočiti kršćanski brak i obitelj.

Pružati uzajamnu potporu u suočavanju s izazovima suvremenog načina života.

SVRHA - Duhovnost, vjerska i stručna formacija, međusobno povezivanje, promicanje obiteljskih vrijednosti najbolje se ostvaruje u zajedništvu više obitelji.

ŽZO su izvorni laički apostolat i predvode ih bračni parovi.

Istovremeno, župnici mogu inicirati odnosno dati suglasnost za početak djelovanja zajednice u župi.

Prije svega, župnik (ili od njega deleigirani svećenik) je posebno prisutan kao duhovni voditelj ŽZO, ali i kao promicatelj rada i uključenja ostalih obitelji u zajednicu.

Tri stupa obiteljskih zajednica su molitva, formacija i druženje.

Termini održavanja Obiteljske zajednice 2019/2020.

14.10.2019. - Slobodna tema i razgovor o planu za sljedeću godinu

04.11.2019. - Sv. Josip – uzor očinstva (kateheza o očinstvu) - katehezu održava vlč. Damir Ocvirk,upravitelj župe sv. Josipa,Trešnjevka

06.12.2019. - Vjernik u politici

10.01.2020. - Prepreke između nas i Krista - temu će obraditi obitelj Tunjić

07.02.2020. - Kako povezati vjeru i posao - vlastitim svjedočenjem sudjeluju svi članovi Obiteljske zajednice

06.03.2020. - Opraštamo li? - obrađuju i izlažu župnik ili kapelan

03.04.2020. - Pokora - obrađuju i izlažu župnik ili kapelan

08.05.2020. - Biti čovjek molitve

05.06.2020. - Virtualna obitelj

Dodatne aktivnosti kroz godinu:

Svakog drugog četvrtka u mjesecu animiramo klanjanje pred Presvetim

Za vrijeme Korizme animiranje Križnog puta

Pozivanje raznih gostiju koji bi obradili navedene teme ili predstavili neku svoju temu

Zahvalno hodočašće ( krajem svibnja ili početkom lipnja 2020.) – lokacija i organizacija u dogovoru sa župnikom

Organiziranje druženja obitelji uz roštilj i sportsko natjecanje u prirodi na području grada Zaprešića

Liturgijska zajednica i čitači


Radionice čitanja i govorništva. Sastanci prema dogovoru.

Voditelj: Mijo Barišić.

Udruga „Stepinčeva oaza mira“


Organizira liturgijska slavlja o blagdanima bl. A. Stepinca te projekte „Kristove muke“ i „Živih jaslica“.

Predsjednik: Ilija Nikolić.